Již od března roku 2015 je jisté, že založení společnosti s ručením omezeným bude stát maximálně 100 EUR, tedy 3000 Kč. Původní termín účinnosti této novely byl od října 2016, ale nyní vás můžeme s radostí informovat, že se celý proces urychlil a od 7.6.2016 došlo opravdu ke zlevnění notářských poplatků a kolků a levnější s.r.o. lze již zapisovat do obchodního rejstříku.

Jak na to?

Samotný proces se nijak nemění. Byrokratické kolečko notář – banka – živnostenský úřad – notář nebo soud zůstává, ale náklady se výrazně snížily.

 

Kdy dochází ke snížení poplatků?

Je nutné podotknout, že ke snížení nákladů dochází pouze v některých případech. Tyto případy jsou jednoznačně určené použitím zakladatelské listiny či společenské smlouvy obsahující pouze povinné náležitosti. Zcela jednoznačně jej specifikovala Notářská komora vydáním vzoru tohoto dokumentu.

Lze zjednodušeně říci, že zakladatelský dokument obsahující pouze povinné náležitosti zachycuje naprosto jednoduchou a základní strukturu společnosti, která nedovoluje využití rozsáhlých možností individuálních úprav, domluv a nastavení, které zákon o obchodních korporacích dovoluje. Pokud máte zájem o složitější zakladatelskou listinu či společenskou smlouvu, je třeba počítat s tím, že si připlatíte.

Blíže specifikovaný obsah tohoto dokumentu stejně jako konkrétní nevýhody z něj vyplývající naleznete na konci článku.

 

Cenově nejvýhodnější varianta:

Cenově nejvýhodnější varianta zaležení společnosti je dostupná výhradně za použití notáře pro zápis společnosti do obchodního rejstříku. Druhou možností je nechat společnost zapsat do obchodního rejstříku přímo rejstříkovým soudem místně příslušným sídlu společnosti, ale tato varianta vyjde dráž, tudíž jí nebudeme pro náš případ uvažovat.

 

Rozpis nákladů:

Celkový náklad na založení takto zjednodušené verze společnosti po započtení všech nutných a nevyhnutelných nákladů, bez kterých se neobejdete ani v případě, že veškerou administrativu a návštěvu úřadů budete řešit svépomocí, je 6500 Kč. Tyto náklady zahrnují notářské poplatky, kolky OR, ŽR, ověření podpisů a listin , DPH. Naše společnost Prague Business Office s.r.o. vám nabízí kompletní servis spojený se založením společnosti, veškerou administrativu, notáře a úřady zařídíme my. Na vás bude jen přijít na domluvenou schůzku s notářem a následně do banky složit základní kapitál. Pokud ponecháte sídlo společnosti na jedné z našich adres, zaplatíte za svůj komfort, ušetřený čas a nervy navíc nad nevyhnutelné náklady částku pouze 500 Kč, pokud chcete mít sídlo na své adrese, pak je to částka 3500 Kč.  Sídlo společnosti nabízíme od částky 358 Kč/měsíc, která zahrnuje i přeposílání pošty, skryté příplatky nečekejte. U nás je nenajdete.

Na konci článku nalezete detailní rozpad ceny společnosti, rozhodli jsme se odkrýt všechny karty a můžete zde nalézt i poplatek za naši administrativní podporu u všech typů společností založených v letošním roce. Ať už se jedná o založení společností na míru či prodej ready made společnosti (tedy aktuálně nepodnikající společnosti založené pouze za účelem jejího prodeje finálnímu majiteli), společností se zjednodušenou verzí zakladatelského dokumentu i složitější a dražší variantou.

Sami tak můžete jednoduše usoudit, kolik stojí váš čas a nervy, jestli se vám vyplatí bojovat s úředním šimlem samostatně či si nechat pomoci od profesionálů v tomto oboru.

Poslední záležitost týkající se ceny společnosti je nesoulad mezi předpokladem, že založení společnosti má stát maximálně 3000 Kč a částka, kterou jsme dopočítali je 6500 Kč. 3000 Kč je cena pokrývající notářský zápis o založení společnosti a kolek za zápis společnosti do obchodního rejstříku. Ostatní náklady jsou brány jako doplňkové a i když je nutno je uhradit, výkladu zákona to zdá se neodporuje.

 

Co obsahuje zakladatelská listina / společenská smlouva obsahující jen povinné náležitosti:

-       obchodní firma (název společnosti)

-       sídlo (konkrétní adresa nebo pouze obec postačí také)

-       předměty podnikání, předměty činnosti (jejich počet není omezen)

-       základní kapitál

  •    jeho výše není omezena
  •    podíl společníka je vždy základní (jiné druhy podílů jsou spojeny s jinými druhy práv společníka, avšak pro případ levného s.r.o. je nelze využít)
  •    společník nemůže mít více podílů stejného druhu
  •    podíl může být představován kmenovým listem (je to cenný papír představující podíl společníka, obsahuje jeho určení a převádí se rubopisem, smlouva není nutná, pracuje se s ním tedy podobně jako s akcií)
  •    vkladová povinnost musí být splněna v penězích
  •    výše vkladu připadající na podíl není omezena
  •    vklad nemusí být splacen v plné výši, před zápisem společnosti do OR postačí na každý peněžitý vklad nejméně 30%

-       počet jednatelů a způsob jejich jednání není omezen

  

Konkrétní nevýhody společenské smlouvy obsahující jen povinné náležitosti:

Společenská smlouva obsahující jen povinné náležitosti stanovené zákonem bude mít pro fungování společnosti řadu důsledků, které společníci při založení musí zvážit. Nebude možné do společenské smlouvy zahrnout jakékoli dispozitivní ujednání (v zákoně je uvozeno např. slovy „stanoví-li tak společenská smlouva“ nebo „neurčí-li společenská smlouva jinak“). Důsledkem tak např. bude možné společenskou smlouvu měnit pouze dohodou všech společníků, a to bez ohledu na to, zda se bude zasahovat do jejich práv či nikoli, nikoliv rozhodnutím valné hromady. Rovněž nebude možné společnost zrušit jinak, než dohodou společníků. Nebude možné ujednat pro usnášeníschopnost a rozhodování valné hromady jiný počet hlasů, než stanoví zákon.

Zpět na seznam článků