Pracujete a rádi byste začali podnikat? Pusťte se směle do toho. Podnikání při zaměstnání je skvělá příležitost k přivýdělku i k ověření si, že vás vaše podnikání opravdu uživí a časem se budete moci postavit jen na vlastní nohy. Máte možnost volby – jednodušší variantou je podnikání jako OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná), tou složitější pak je založení společnosti s ručením omezeným.

Jaké podmínky musíte jako podnikatel při zaměstnání splnit?

OSVČ nebo vlastní firmu můžete provozovat při všech formách stálého pracovního poměru. Je jedno, zda pracujete na hlavní nebo vedlejší pracovní poměr, dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce. Přivydělávat si můžete i ke starobnímu či invalidnímu důchodu, během studia a na mateřské dovolené. Pokud jste zaměstnancem nezapomeňte si důkladně prostudovat pracovní smlouvu a zjistit, zda vám nezapovídá podnikat ve stejném nebo podobném oboru jako váš zaměstnavatel.

Podnikání jako OSVČ

Podnikání jako OSVČ je administrativně nejméně náročné. OSVČ musí být zaregistrována na živnostenském úřadě, k platbě sociálního a zdravotního pojištění a daně z příjmu. Taková osoba je povinna podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob (termín 1.4.) a Přehled o příjmech a výdajích pro ČSSZ a příslušnou zdravotní pojišťovnu.

Pomocí tzv. jednotného registračního formuláře se zaregistrujete na jakémkoli živnostenském úřadě (nemusí být místně příslušný vašemu trvalému bydlišti). V rámci tohoto formuláře se můžete zaregistrovat i k platbě sociálního a zdravotního pojištění.

Jak se změní vaše povinné odvody pro podnikání při zaměstnání

Při stálém pracovním poměru za vás platí povinné odvody zaměstnavatel, pokud ale podnikáte, vznikají vám další (i když minimální) povinnosti v rámci odvodů.

  •        platba daní - příjmy, na které si během svého podnikání přijdete, musíte samozřejmě zdanit. V daňovém přiznání je sečtete se svými příjmy ze stálého pracovního poměru. Jestliže nechcete vést účetnictví/daňovou evidenci anebo nejste schopni dosáhnout dostatečného množství výdajů, je výhodné využít tzv. výdajový paušál, který činí 30-80% v závislosti na činnosti, kterou provozujete (u živností volných, vázaných i koncesovaných 60%). Sazba daně z příjmu fyzických osob činí 15%.
  •        sociální pojištění – sazba je 29,2% z vyměřovacího základu (tedy 14,6% ze zisku, který nemůžeme snížit o ztrátu z předchozích let). Zálohy pro vedlejší činnost (kterou budete provozovat jste-li zaměstnáni) činí 789 Kč/měsíc. Je-li vaše výdělečná činnost brána jako vedlejší činnost a máte nízký zisk, nemusíte zálohy platit vůbec. Nízkého zisku dosáhnete, pokud ze své samostatné činnosti máte zisk (rozdíl mezi příjmy a výdaji) uvedený v Přehledu za rok 2016 nižší než částka 64.813 Kč, neplatíme v roce 2017 zálohy. A to až do podání Přehledu za rok 2017, který podáme v roce 2018. V případě vedlejší činnosti s nízkými zisky je platba sociálního pojištění dobrovolná (lze tedy říci, že sazba je 0%).
  •        zdravotní pojištění - Pojistné na zdravotní pojištění OSVČ je 13,5 % z vyměřovacího základu, tedy 6,75% ze zisku. Ztráta z předchozích let se nepromítá. Jestliže jste zaměstnaný, zaměstnavatel za vás odvání alespoň minimální pojistné, nemusíte platit zálohy vůbec. Pojistné uhradíte najednou po podání Přehledu o příjmech a výdajích.

 

 

Můžete si založit vlastní firmu?

Další možnost, jak podnikat, je založit si vlastní firmu, v našich podmínkách pro takové účely pravděpodobně společnost s ručením omezeným.

Odvody, které na výdělky vaší společnosti budete mít jsou:

-        daň z příjmu právnických osob – sazba  daně činí 19% a hradí se ze zisku, je třeba vzít na vědomí, že není možné využít žádných výdajových paušálů, takže jako výdaje můžete uplatnit opravdu jen náklady související s vaší činností

-        další výdaje (na sociální či zdravotní pojištění) nejsou, pokud nemáte zaměstnance

-        daň z příjmu fyzických osob – pokud se zisk rozhodnete s firmy vyloučit pro vlastní potřebu společníka, je třeba počítat se zdaněním zisku v daňovém přiznání fyzických osob jako příjem z kapitálového majetku sazbou 15%, ale je nutné podotknout, že prakticky k danění celého zisku jako příjmu fyzické osoby nedochází, protože spousta osobních nákladů se ve firmách uplatňuje jako daňově uplatnitelné náklady (auto, telefon, elektronika atp.) a finanční úřady mají jen omezené možnosti kontroly. Ačkoliv o etické správnosti takového jednání můžeme vést dlouhé debaty prakticky je to prostě tak.

 

Srovnání nákladů na OSVČ a vlastní s.r.o.

Pro jednoduchost berme v úvahu příklad vedlejší činnosti bez malých zisků (tj. sociální pojištění hradíme), výdajový paušál u OSVČ 60% a u s.r.o. nulové náklady (tj. zisk = výnosy) a nebudeme brát v potaz zdanění zisku společníkem s.r.o. Dále nebereme v úvahu slevy na dani na poplatníka, protože jste-li zaměstnancem, uplatnili byste je bez ohledu na své podnikatelské aktivity. 

 

Z porovnání vychází zdánlivě lépe OSVČ. Nicméně u s.r.o. máme obrovský potenciál v nákladech, které pravděpodobně nikdy nulové nebudou. A dále je nutno podotknout, že jako OSVČ ručíte za odpovědnost celým svým majetkem, ale s.r.o.  je společnost s ručením omezeným do výše nesplaceného vkladu. Statutární orgány společnosti (jednatelé) mají sice odpovědnost rozšířenou, ale stále platí, že napadnout v tomto ohledu OSVČ je jednodušší. Nyní již máte veškeré potřebné informace a rozhodnutí ohledně startu podnikání je na vás.

 

Pokud se rozhodnete pro podnikání prostřednictvím firmy, je pro vás ideální služba prodeje ready made společnosti, kdy se nemusíte vůbec o nic starat, veškerou legislativu vyřešíme my a vy okamžitě podnikáte.

Pokud se rozhodnete podnikat jako OSVČ a nemáte prostor, kam byste mohli umístím místo vašeho podnikání, neváhejte si prohlédnout nabídku našich sídel.

Zpět na seznam článků