Už vám nevyhovuje podnikání pod nálepkou OSVČ? Přejděte na s. r. o. nebo a. s. Přináší to řadu výhod a vaše rozvíjející se podnikání dostane nový rozměr.

 

 

Nevýhody, které s sebou nese OSVČ:

 •       I po zániku (například smrt) pokračuje podnikání.
 •       S podnikáním není možné nakládat jako s celkem.
 •       Za své závazky obchodník ručí celým svým majetkem.
 •       V případě krachu může OSVČ finančně zatížit sebe i své blízké
 •       Podnik FO není jednoduché prodat.

 

Výhody, které přináší právnická osoba:

 •       Jménem společnosti může jednat více osob.
 •       Sociální a zdravotní pojištění není potřeba platit z celkové výše zisků.
 •       Mohou se měnit společníci i výše jejich vkladů.
 •       Přistoupení nového společníka je jednoduché.
 •       Je možné zastavit obchodní podíl nebo akcie a ručení za úvěr.
 •       Podnik lze bez problémů prodat.
 •       Možnost účastnit se některých výběrových řízení.
 •       Dotace EU jsou přístupnější.

 

Podnikání prostřednictvím právnické osoby se dělí na: s.r.o., a.s., v.o.s. (veřejná obchodní společnost, k.s. (komanditní společnost), družstvo, evropská společnost. Nejčastěji se setkáte s převodem z OSVČ na s.r.o.

 

Existují 3 způsoby, jak novou společnost založíte. Nejjednodušší je koupit již hotovou firmu - ready made společnost. Druhý způsob je založení společnosti od profesionálů. A zbývá ještě způsob klasický, který je pro podnikatele administrativně i časově nejnáročnější, tedy založení nové společnosti svépomocí.

 

3 způsoby přechodu z OSVČ na právnickou osobu:

 

 1.     Vložíte celý podnik fyzické osoby do základního kapitálu nové právnické osoby. Jedná se zdlouhavou a finančně náročnější variantu. Výhodou je vznik společnosti s vyšším základním kapitálem.
 2.     Prodáte podnik fyzické osoby nově vzniklé obchodní společnosti. V tomto případě bude mít nová firma standardní základní kapitál a celý převod bude rychlejší.
 3.     Postupně převedete majetek z fyzické osoby na novou právnickou osobu. A současně také ukončujete podnikání fyzické osoby. Tento způsob je nejlevnější a tím pádem nejoblíbenější. Jediné finanční prostředky, které potřebujete, jsou ty na založení nové společnosti. Nevýhodou je, že si nemůžete jednorázově převést majetek. Není to možné ani se závazky a pohledávkami, které vám jako fyzické osobě vznikly.

 

Vaše živnost zanikne dnem, který si zvolíte a nové společnosti bude přidělené také nové IČO. Pokud není váš dosavadní název firmy zaznamenaný v obchodním rejstříku, můžete si ho ponechat. Vaši obchodní partneři i zákazníci nebudou zmateni. Potěší vás, že nemusíte uzavírat nové kontrakty, protože všechna práva a povinnosti přecházejí na vaší novou společnost. Obchodním partnerům je potřeba sdělit jen tyto údaje:

 •       IČ
 •       DIČ
 •       číslo bankovního účtu

 

 

Nutné kroky, které je třeba učinit:

 1.        Výběr vhodné varianty přesunu
 2.        Založení s.r.o. nebo koupě ready made společnosti
 3.        Založení bankovního účtu
 4.        Registrace živností
 5.        Registrace k potřebným daním
 6.        Registrace u ČSSZ a zdravotních pojišťoven (v případě zaměstnanců)
 7.        Informování dodavatelů a odběratelů o změně
 8.        Přepis vlastnictví případných nemovitostí  v katastru nemovitostí
Zpět na seznam článků