Společnost s ručením omezeným představuje jednu z forem obchodní společnosti. Může jí založit jeden nebo více zakladatelů (společníků) a vzniká oficiálním zápisem do obchodního rejstříku.

V čele společnosti stojí valná hromada (všichni společníci), na jejíž činnost může dohlížet dozorčí rada, za společnost však jedná statutární orgán – jeden či více jednatelů. V České republice patří s.r.o. k nejoblíbenější formě obchodní společnosti. Podnikatelé dávají společnosti s ručením omezeným přednost především z toho důvodu, že je s ní spojená nižší administrativní zátěž, nízká hodnota minimálního základního jmění a omezené ručení v případě nedodržení závazků.

Průběh založení s.r.o.

  •       Sepsání zakladatelského dokumentu formou notářského zápisu (společenské smlouvy v případě více společníků, zakladatelské listiny v případě jednoho společníka). Náklady se pohybují okolo 5000 - 8000 Kč plus DPH.
  •       Na živnostenském úřadě musíte pořídit kolek za zápis společnosti do ŽR v hodnotě 1000 Kč.

Na bankovní účet společnosti musíte složit vklad ve výši základního kapitálu.

 

Výše základního kapitálu

V současnosti vám k založení společnosti stačí složit symbolickou 1 Kč místo původních 200 000 Kč. Toto opatření bylo ustanoveno novelou obchodního zákoníku, resp. zákona o obchodních korporacích. Je však nutné podotknout, že zároveň byla upravena i odpovědnost statutárních orgánů za řízení společnosti.

 

Ready-made s.r.o.

Rychlý a bezproblémový způsob, jak můžete začít s podnikáním. Ready-made s.r.o. je již zapsaná v obchodním rejstříku a má tedy splacený základní kapitál, vyhnete se díky tomu veškeré komunikaci s úřady i potřebě disponovat hotovostí pro splacení základního kapitálu. Dokumenty potřebné k převodu společnosti vyřídíme za vás. Převod společnosti můžeme vyřešit osobně nebo korespondenčně v závislosti na vašem přání.

Založení s.r.o. na míru

Vytvoříme vám společnost podle vašeho individuálního přání. V obchodním rejstříku budete uvedeni jako první jednatelé i společníci. Postaráme se o veškerou komunikaci s úřady a potřebnou administrativu. Ušetříme vám čas a zároveň se můžete spolehnout na naše dlouholeté zkušenosti se zakládáním s.r.o.

Zpět na seznam článků