Co je ready made společnost?

Pojem ready made společnost pochází z anglicky mluvících zemí. Jedná se o společnost, která je založena výhradně za účelem jejího dalšího prodeje. Zakladatelem jsou firmy, které se specializují zakládání a prodeje společností, popř. i jiný podnikatelský servis.

V České republice se jedná především o ready made společnosti s ručením omezeným a ready made akciové společnosti. Setkat se můžete však i s ready made evropskou společností nebo off-shore společnostmi (se sídlem v tzv. daňových rájích). 

Ready made společnost je založena dle české legislativy. Je specifická tím, že:

má sepsaný zakladatelský dokument

je zapsána v obchodním rejstříku, tzn., že již má přidělené IČ

 • složila základní kapitál
 • je registrována k dani z příjmu právnických osob
 • jediným společníkem/akcionářem, tj. zakladatelem, je společnost, která se specializuje na zakládání a prodej společností (mateřská společnost)
 • zaměstnanec této mateřské společnosti je v ready made společnosti statutárním orgánem (jednatelem, předsedou či členem představenstva, statutárním ředitelem)
 • společnost je založena výhradně za účelem jejího dalšího prodeje, nedošlo k žádným obchodním transakcím, kde by figurovala 
 • nemá žádné závazky u státních ani soukromých institucí

 

Výhody ready made společnosti

Ready made společnosti usnadňují život podnikatelům.Jejich první hlavní výhodou je, že podnikatel, tj. nový společník, akcionář či statutár, nemá kromě podpisu několika dokumentů se založením žádnou práci. Na jedné, maximálně několik desítek minut trvající schůzce vyřešíte vše, co byste jinak řešili u notáře, v bance, na živnostenské úřadě, u rejstříkového soudu a na finančním úřadě. Museli byste řešit co, jak a proč má zařídit, vyplnit, podat, kolik stojí kolky, jakým způsobem postupovat, aby bylo vše zařízeno co nejrychleji, co lze podat osobně a co musí být podáno elektronicky atp. Jsou to nejen hodiny práce, ale hlavně velké množství stresu, které je možné eliminovat právě koupí ready made společnosti.

Druhá a neméně důležitá výhoda ready made společnosti spočívá v možnosti podnikat okamžitě po podpisu smluv. V den, kdy dochází k prodeji společnosti, je jmenován do své pozice i nový statutár a může za společnost jednat (tj. podepisovat a fakturovat). Pokud byste začali zakládat zbrusu novou společnost, bude trvat minimálně 10 pracovních dní, než získáte IČ a bude možné s ní nakládat (5 dní živnostenský úřad zpracovává registraci živností, 5 dní má rejstříkový soud na zapsání společnosti do OR).

A třetí výhodou je, že je již splacený základní kapitál, tj. není nutné bezprostředně mít pohromadě dané množství financí (obvykle 200.000 Kč pro s.r.o., 2.000.000 Kč pro a.s.)

 

Pro koho je společnost určena?

Službu založení, resp. prodeje ready made společnosti, ocení hlavně tři typy podnikatelů, které vlastně vychází ze základních výhod, které jsme již zmínili.

Prvním typem je takový podnikatel, který potřebuje společnost získat rychle. Velmi častým případem bývá např. investor, který potřebuje rychle koupit nemovitost, obchodní podíl nebo začít nový druh byznysu. Pro svůj účel však chce novou společnost a potřebuje smlouvy podepsat neprodleně.

Druhým typem podnikatele je ten, který nemá čas, náladu ani nervy probírat se byrokratickou mašinérií počínaje notářem, bankou, živnostenským úřadem a rejstříkovým soudem pokračuje a finančním úřadem konče (nebo spíše nekonče).

A třetím typem podnikatele je ten, který nemá aktuálně pohromadě potřebné finanční prostředky pro složení základního kapitálu.

Různé kombinace všech uvedených typů jsou však nejčastější charakteristikou kupců ready made společností. Čas, nervy a peníze jsou v dnešní době drahou komoditou.

Záruky

Koupě společnosti je závažným krokem, který nepodnikáte každý den, a proto si musíte vše dobře rozmyslet a prověřit, že vám zakládající firma prodává opravdovou „čistou“ společnost. Na co byste si tedy měli dátpři koupi ready made společností pozor? 

 • Bezdlužnost prodávané ready made společnosti by měla být garantována smluvně v rámci smlouvy o převodu obchodního podílu (s.r.o.) nebo smlouvy o prodeji cenných papírů (a.s.) s příslibem úhrady dluhu, který by se v budoucnosti objevil a zároveň vznikl před prodejem společnosti.
 • Mateřská společnost (prodávající) by měla mít zkušenosti se zakládáním a prodejem společností. Poradíme vám jednoduchý trik - zadejte do podrobného vyhledávání v OR IČ prodávajícího. Nejprve vyhledávejte údaje jen jako neplatné. Tak zjistíte, v kolika společnostech byla a už není společníkem. Jinými slovy, kolik už jich prodaal. Poté vyhledávejte údaje jako platné. Tak se dozvíte, kolik společností má předzaloženo. Především v prvním z uvedených případů platí, čím více prodaných společností, tím je mateřská firma důvěryhodnější.
 • Můžete si vyžádat potvrzení bezdlužnosti ze strany finančního úřadu, ale počítejte s tím, že to nebude hned a že finanční úřad tuto službu neposkytuje zdarma. Standardně klienti o toto potvrzení nemají zájem.
 • Dobrým znamením je, že mateřská společnost poskytuje i jiné služby (bývá to zakládání společností na míru, poskytování sídel, poskytování účetních služeb, zastoupení před úřady ve věcech změn ve společnostech, pronájem zasedacích místností atp.). 
 • Prostudujte si výpis z obchodního rejstříku kupované ready made společnosti. V ideálním případě by tam nemělo docházet ke změnám především v bodech statutárů a vlastníků, tj. společníků a akcionářů).
 • Kde byly podepsány dokumenty? Ve vlastní kanceláři společnosti? Je funkční? Pracuje tam více osob než jen osoba, která samotný akt provádí? Má společnost v místě kanceláří také sídlo? Pokud si odpovíte na uvedené otázky ano, je to opět známkou důvěryhodnosti.

Zjistili jste, že právě ready made společnost je ideální volnou pro vaše podnikání? Máte další otázky? Neváhejte nás kdykoli kontaktovat. Naši specialisté jsou tu pro vás!

Zpět na seznam článků