10.06.2015

Obchodní společnosti

Co je výhodnější: Založit si firmu sám nebo koupit ready made společnost?

Založení společnosti a start podnikání je záležitost, která vyžaduje od podnikatele odvahu. A to nejen proto, že podnikání je chtě nechtě rizikové, ale také proto, že jeho počátek, a bohužel nejen ten, provází nemalý boj s úředním šimlem. Podnikatel musí navštívit množství úřadů a vyčkat mnoho správních lhůt, než podepíše první smlouvu či vystaví první fakturu.

Pokračovat ve čtení článku...
07.10.2014

Virtuální sídla

Co je to virtuální sídlo

Virtuální sídlo nebo virtuální kancelář je služba určená podnikatelům. Poskytovatel virtuálního sídla pronajímá zákazníkovi – právnické osobě – adresu za účelem jejího zápisu do obchodního rejstříku, jakožto zákazníkova sídla. (V případě podnikající fyzické osoby se jedná o adresu místa podnikání zapsanou v živnostenském rejstříku.) Nerozumí se jím fyzické využívání prostor a ve valné většině případů se jedná o společný nájem/podnájem s dalšími nájemci/podnájemci. První virtuální kancelář založil v roce 1995 v Coloradu Ralph Gregory pod názvem Intelligent Office.

Pokračovat ve čtení článku...